top of page

ArboKwaliteitsGroep | Haarlem |

Veiligheid, gezondheid en welzijn, vrij vertaald de arbeidsomstandigheden, op het werk zijn belangrijk om zowel ongevallen en letsel als verzuim en ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben beiden hun taken en verantwoordelijkheden om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren.

Wij kunnen voor u verzorgen:

  • Een complete en gedetailleerde risico-inventarisatie en evaluatie

  • Een hierop afgestemd plan van aanpak

  • Adviezen over te treffen maatregelen

  • Begeleiding bij de afhandeling van acties uit het plan van aanpak

Kortom, indien u wilt weten hoe u aan de Arbowet en -regelgeving kunt voldoen, of u wilt optimaal worden geadviseerd over Arbozaken, zoals Arbo en verzuim, nieuwe werkstijlen, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, BHV, machineveiligheid, fysieke belasting en overige ARBO gerelateerde vraagstukken, bent u bij ArboKwaliteitsGroep aan het juiste adres

Kwaliteit en Veiligheid

Kwaliteit en Veiligheid hebben immers een hoge prioriteit. Dit vraagt een cultuur waarin de professionals zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor kwaliteit en veiligheid, en waarin verbeteringen de aandacht hebben. Dit vraagt dus een ander gedrag van professionals in de zorg. De ArboKwaliteitsGroep ziet het als een belangrijke uitdaging om deze cultuur- en gedragsverandering in gang te zetten.

Kwaliteit en Veiligheid is een begrip dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Meestal om de eigen superioriteit aan te tonen. Doorvragen op deze claim levert zelden iets op. En zeker niet iets dat (onafhankelijk) onderbouwd kan worden. Kwaliteit en veiligheid is echt een relatief begrip. Het krijgt alleen waarde wanneer je het kan onderbouwen.

Als kwaliteit en veiligheid gezien wordt als een objectieve maatstaf dan moet kwaliteit objectief meetbaar zijn. Alleen op die manier heeft kwaliteit en veiligheid zin. Het levert dan een waardevolle bijdrage aan de beoordeling van een product of dienst. Het is aan te raden om te werken met kwaliteitssystemen en veiligheidssystemen, zoals ISO 9001, ISO 45000- 2015 versie. Klanten waarderen deze erkenning enorm. Ze kunnen uitgaan van een betrouwbare en eerlijke organisatie.

 

Tot slot: de beheersbaarheid van de processen neemt toe. Dat is vooral van belang voor efficiency.

Kwaliteit en veiligheid meten met subjectieve kenmerken is manipuleerbaar een slecht idee. Daarmee start je onzin en verzand je in oeverloze discussies.

Kwaliteit is niet in beton gegoten

Het is een gevaarlijk idee om te denken dat kwaliteit iets eenmaligs is. En dat het dan in beton gegoten is. Niets is zo beweeglijk als kwaliteit. Het absoluut noodzakelijk is om continu aan kwaliteit te werken. Dit betekent: verbeteren en controleren. Bovendien geldt ook dat de eisen steeds hoger worden. Wie zijn plannen daarop aanpast heeft niet alleen kwaliteit en veiligheid, maar ook een kwaliteit en veiligheidsbeleid.

Ook de veiligheid en kwaliteit van uw bedrijf verbeteren?

Neem nu contact op. Wij gaan graag in gesprek met jou over het verbeteren van de kwaliteit in de organisatie.

bottom of page