top of page

Arbokwaliteitsgroep | Haarlem | INTERIM

Professionalisering, samenwerking of strategie
Interim managers van de ArboKwaliteitsGroep zijn geen symptoombestrijders. Wij verdiepen ons in uw vraag. Wilt u de rust herstellen, professionaliseren of marktgerichter werken? Wilt u samenwerking bevorderen of een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen? Bij de interim managers van ArboKwaliteitsGroep zijn deze vraagstukken in betrouwbare handen.

Interim managers met structurele oplossingen?


ArboKwaliteitsGroep biedt een interim manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing. 'Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?', is dan ook de eerste vraag die wij stellen. Met ArboKwaliteitsGroep interim management heeft u een partner in business.

ArboKwaliteitsGroep interim management begint met een zorgvuldige intake, kent een netwerk van ervaren interim managers en schakelt zijn eigen adviseurs in. 
Tijdens de intake bepalen we de toegevoegde waarde van interim management voor uw organisatie. We vinden duidelijke antwoorden op belangrijke vragen: is branchekennis noodzakelijk? Wat zijn de karakteristieken van uw organisatie, de mensen, de historie? Hoe krijgen we de mensen mee in een veranderingsproces? En welke eisen stelt uw organisatie aan sturing en leiderschap.
Breed netwerk van ervaren interim managers
Met concrete antwoorden op deze vragen kunnen we de juiste interim manager voor uw organisatie vinden. Iemand met de competenties en persoonlijkheid die past bij  uw vraagstuk en uw organisatie. De ArboKwaliteitsGroep vindt deze interim manager in het brede netwerk van ervaren interim managers. Binnen drie werkdagen stelt ArboKwaliteitsGroep de beste kandidaat aan u voor Interim manager met adviseur.

Met de ArboKwaliteitsGroep interim management krijgt u ook een vaste adviseur als gesprekspartner. De adviseur bewaakt de voortgang van het project, waarborgt de kwaliteit en is een klankbord voor de interim manager. Daarnaast beschikt de ArboKwaliteitsGroep over een enorm netwerk aan kennis en ervaring. Dat zetten we graag in voor het slagen van de opdracht.

Een interim-manager neemt een aantal taken voor u over:

  • oplossingen die voortvloeien uit een bedrijfsanalyse;

  • uitvoering geven aan marketing plannen;

  • afwikkeling van overnamen of fusies;

  • werving- en selectiebedrijf;

  • administratieve organisatie;

  • personele organisatie;

  • rendementsverbetering;

  • logistieke processen;

  • functieomschrijvingen en -beoordelingen;

  • enz.

bottom of page