top of page

Arbokwaliteitsgroep | Haarlem | ISO

In een ISO norm (ISO 9001-2015, HKZ Norm, ISO 45000) worden eisen gesteld waaraan een organisatie dient te voldoen wanneer men een ISO certificaat wenst te behalen. 
Om aan de normeisen te voldoen dient de organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.
Wanneer men voldoende kennis en deskundigheid in huis heeft, zou men dit proces  zelfstandig kunnen uitvoeren.
Over het algemeen echter, huurt men hiervoor externe expertise in .

Het beschikken van een ISO certificaat is uiteraard geen garantie voor succes. ISO certificering is een krachtig instrument, een hulpmiddel om een organisatie te optimaliseren en te verbeteren. In veiligheid en kwaliteit. Het is uiteraard aan de organisatie zelf om dit instrument te gebruiken en te benutten.

U kunt er wel vanuit gaan dat een organisatie die beschikt over een ISO certificaat voldoet aan de normeisen, zoals getoetst door haar Certificatie Instelling.

iso logo.jpg
download.jpg
bottom of page