top of page

Arbokwaliteitsgroep | Haarlem | DIENSTEN

ArboKwaliteitsGroep adviseert en begeleidt u niet alleen bij de gebruikelijke Arbo gerelateerde werkzaamheden zoals het schrijven van de risico inventarisatie, op zetten van een veiligheidsmanagement systeem. Wij bieden eveneens deskundig advies op maat bij kwesties met overheden, medewerkers, sub contactors, het afhandelen en mee denken bij eventuele ongevallen en incidenten en alle andere denkbare onderdelen die grote invloed kunnen hebben op de continuïteit van uw bedrijf.

ArboKwaliteitsGroep heeft veel vakinhoudelijke kennis in huis en jarenlange ervaring. Wij begrijpen waar u als ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Het hoog houden van alle ballen, trekt een behoorlijk wissel op u als ondernemer en als mens. Onafhankelijk advies en begeleiding van een deskundig en ervaren partij helpen u snel weer verder. Wij werken betrokken, proactief en laagdrempelig.

VCA_logo_1000x569px_RGB_2.0.png
VCA */**/***

Daar waar risico vol werk wordt uitgevoerd is VCA de norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Veiligheid Checklist Aannemers. Alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op het terrein van derden of op de openbare weg kunnen in dit kader tot aannemers gerekend worden.

Interim.jpg
Intrem

Professionalisering, samenwerking of strategie
Interim managers van de ArboKwaliteitsGroep zijn geen symptoombestrijders. Wij verdiepen ons in uw vraag. Wilt u de rust herstellen, professionaliseren of marktgerichter werken? Wilt u samenwerking bevorderen of een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen? 

RIEv2.jpg
Risico inventarisatie (RI&E)
iso logo.jpg
ISO 9001, 45001, HKZ

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbo-beleid. En het is wettelijk geregeld (art 5 arbeidsomstandigheden wet) dat u die moet opstellen.

ISO kwaliteitsnormen (9001,45001, HKZ, enz.) zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

bottom of page