top of page

Basis Veiligheid

bedrijf op de hoogte is van bepaalde veiligheidseisen. Veel bedrijven en instellingen eisen van hun (onder)aannemers dat zij over het Basisveiligheid of het VOL-certificaat beschikken om werkzaamheden voor hen uit te voeren. Naast Basisveiligheid VCA voor werknemers kunt u ook kiezen voor de cursus VCA voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de Arbo-wet;

  • ongevallentheorie;

  • gevaarlijke stoffen;

  • gereedschap;

  • hijsen, tillen en lopen;

  • werken op hoogte;

  • werkvergunningen en besloten ruimten;

  • persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursus Basisveiligheid heeft een lesduur van 1 volledige dag of 4 avonden, afgesloten wordt er met een examen door een examen bureau.

Basis Veiligheid.png
bottom of page