top of page

Arbokwaliteitsgroep | Haarlem | BedrijfsHulpVerlener (BHV)

Een bedrijfshulpverlening (BHVér)is de persoon die binnen de organisatie de eerste levensreddende handelingen kan uitvoeren. Hij is het aanspreekpunt voor de externe hulpverlening bij calamiteiten.

Vanaf 2008 is de ARBOWET veranderd over het aantal bedrijfshulpverleners. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid.

Wij bieden cursussen vanaf een halve dag (4uur) t/m anderhalve dag, dit gaat in overleg met de klant en afhankelijk welke risico in de organisatie gelden.

BHV.jpg
bottom of page