top of page

Arbokwaliteitsgroep | Haarlem | KAM Coordinator

De afkorting KAM staat voor: Kwaliteitszorg en certificering, Arbozorg en Milieuzorg. Zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsorganisaties speelt de zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu een steeds grotere rol.

Klanten, opdrachtgevers en de Europese markt verlangen een actieve inzet voor het effectief beheersen van het productieproces dat moet leiden tot kwalitatieve verbetering van producten en diensten. De overheid legt verplichtingen op met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en het ziekteverzuim.

Zowel het bedrijfsleven als overheidsorganisaties kunnen met een goed milieuzorgsysteem aantoonbaar maken dat zij zich houden aan strengere regelgeving en al het mogelijke doen om de milieuvervuiling te reduceren. Na de opleiding bent u in staat om een geïntegreerd systeem van kwaliteitszorg- en certificering, arbozorg en milieuzorg op te zetten, te organiseren en te implementeren.

Kam coordinator.jpg
bottom of page